Kursus Secara Maya -Penyediaan Plant Booster Daripada Sisa Tanaman

Kursus Secara Maya -Penyediaan Plant Booster Daripada Sisa Tanaman

Kursus Secara Maya -Penyediaan Plant Booster Daripada Sisa Tanaman

17 Februari 2021 | Rabu

Satu kursus secara atas talian yang melibatkan Agen Pengembangan Tanaman (APT) di setiap daerah, bertajuk “Penyediaan Plant Booster daripada sisa tanaman” telah berlangsung secara maya.

Kursus yang telah dikendalikan oleh Bahagian Pengembangan, Jabatan Pertanian Negeri Johor ini telah disampaikan oleh Tn. Hj. Amat Khri bin Mardi dari syarikat AKM Tani.

Seramai 55 orang Agen Pengembangan Tanaman (APT) dari telah menyertai kursus ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Kursus ini bertujuan melatih semua APT agar mereka berkebolehan untuk mengajar para petani dan usahawan di daerah masing-masing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares