Perutusan Pengarah

DSC_6494

Syukur Alhamdulillah dengan limpah kurnia dari-Nya Jabatan Pertanian Negeri Johor berjaya memberi nafas baru kepada laman web jabatan agar ianya menepati Garis Panduan yang telah ditetapkan oleh pihak Multimedia Development Corporation (MDEC) dan MAMPU dan seterusnya dapat menepati kehendak masyarakat yang sentiasa inginkan informasi terkini yang mudah dicapai di mana sahaja.

Penambahbaikan ini dilaksanakan agar informasi yang dikehendaki oleh orang awam dan semua lapisan masyarakat sentiasa dikemaskini, tepat dan boleh dipercayai. Pembangunan laman web ini juga adalah salah satu alternatif dan pendekatan baru bagi jabatan dalam memberikan perkhidmatan kepada pelanggan selain bertemu secara terus dengan pelanggan di pejabat mahupun di lapangan. Melalui laman web ini, jabatan dapat menyalurkan maklumat yang boleh dimanfaatkan oleh orang awam dalam pembangunan sektor pertanian yang diusahakan dan seterusnya merealisasikan matlamat negara dalam menjamin bekalan makanan negara.

Harapan saya agar Laman Web Jabatan Pertanian Negeri Johor ini dapat membekalkan maklumat serta menjadi sumber informasi yang terkini dan menepati kehendak umum serta mesra pelanggan agar maklumat yang dikehendaki diperolehi dengan mudah hanya melalui hujung jari

Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak yang bertungkus lumus dalam membangunkan laman web ini dan diharap laman web ini akan sentiasa dikemaskini dan diselenggara secara berkala agar maklumat yang dipaparkan sentiasa yang terkini dan orang awam dapat menjadikan laman web jabatan ini sebagai sumber maklumat.

Sekian, terima kasih.

 

TUAN HAJI YOSRI BIN MOHD
Pengarah Pertanian Negeri Johor

Biodata Pengarah Pertanian Negeri Johor
Sumbangan Utama

Nama penuh : YOSRI BIN MOHD

Tarikh Lahir/Umur : 13HB JULAI 1970 / 52 TAHUN

Tempat Lahir : BATU PAHAT JOHOR DARUL TAKZIM

Taraf Perkahwinan: BERKAHWIN

Bilangan anak : 4 ORANG

Pekerjaan pasangan: PESARA

Kelulusan :

Master : PENGURUSAN AIR

Ijazah : KEJURUTERAAN PERTANIAN

Diploma : –
Kurniaan/Anugerah: ANUGERAH KHIDMAT CEMERLANG 2008 DAN 2013

Alamat Pejabat : JABATAN PERTANIAN NEGERI JOHOR
ARAS 1, BANGUNAN DATO’ MUHAMAD IBRAHIM MUNSYI, 79000 ISKANDAR PUTERI, JOHOR DARUL TAKZIM

Telefon Pejabat : 607-266 6707 / 717

Fax : 607 – 266 1252

E-mel yang aktif : yosri@doa.gov.my

1. Bidang Kejuruteraan Pertanian (Ogos 2003 – Oktober 2013)

  • Terlibat dalam merancang, menilai, melaksana dan memantau aktiviti-aktiviti khidmat nasihat rekabentuk, penyediaan spesifikasi, dokumen, anggaran kos dan pelaksanaan projek kepada tidak kurang dari 15 buah pembangunan projek-projek Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) yang merupakan projek berimpak tinggi Jabatan Pertanian di seluruh negara yang mana pelaksanaan projek pertanian secara berskala besar, komersil dan berteknologi tinggi yang memberi faedah dan peningkatan pendapatan kepada usahawan-usahawan tani termasuk sektor swasta seterusnya membantu meningkatkan pengeluaran makanan negara yang mapan, selamat dan berkualiti.
  • Terlibat dalam merekabentuk, penyediaan spesifikasi, penyediaan dokumen dan anggaran kos serta pemantauan untuk projek sistem pengairan renjis dan titis untuk kegunaan di ladang tidak kurang daripada 500 ekar kawasan pemilikan golongan sasar termasuk agensi kerajaan dan swasta


2. Bidang Perlesenan Dan Penguatkuasaan Kawalan Racun Dan Mahkluk Perosak (November 2013 – September 2014)

  • Terlibat dalam menguatkuasakan Akta Racun Mahkluk Perosak 1974 dengan mengawalselia aktiviti-aktiviti yang melibatkan racun makhluk perosak bagi memastikan racun makhluk perosak diurus dengan baik selari dengan kehendak pembangunan mampan, dengan mengambil kira aspek-aspek keselamatan kepada manusia, haiwan, ekonomi dan kesejahteraan alam sekitar


3. Bidang Pendidikan Dan Latihan Teknikal Dan Vokasional (TVET) (September 2014 – Disember 2018)

  • Terlibat dalam menggubal dasar, pembangunan kurikulum, mengawal kualiti dan memperkukuhkan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional (TVET) dalam bidang kemahiran pertanian yang komprehensif bagi memenuhi keperluan bidang pertanian negara untuk melahirkan usahawan tani yang berdaya saing, moden dan kreatif dan juga melahirkan tenaga kerja mahir sektor pertanian meliputi semua peringkat pekerjaan iaitu pekerja mahir, penyelia dan pengurusan. Ianya khusus melibatkan aktiviti pembangunan Standard Kemahiran Pekerjaan Negara (NOSS) dan Bahan Manual Pengajaran dan Pembelajaran (WIM).

4. Bidang Modal Insan

  • Bertindak sebagai Pakar Industri Negara bidang pengairan dan dilantik sebagai tenaga pengajar untuk melatih pegawai-pegawai pertanian dan agen pengembangan kawasan berkaitan merekabentuk, penyediaan spesifikasi, penyediaan dokumen dan anggaran kos dalam bidang pengairan dan sumber air agar pegawai-pegawai pengembangan pertanian ini dapat meningkatkan skil dalam konteks pemindahan teknologi pertanian yang dijalankan secara sistematik untuk membantu petani bagi meningkatkan kemampuan mereka mencapai kemajuan sosio ekonomi yang lebih baik.
  • Terlibat dalam membantu pengambilan pegawai-pegawai pertanian G41 baru setelah dilantik sebagai ahli panel temuduga (wakil Jabatan Pertanian) tahun 2020.