Akta / Kaedah / Peraturan / Garis Panduan

Akta

 1. Akta Racun Makhluk Perosak 1974 – English Version
 2. Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 – English Version
 3. Akta 171 – Akta Kerajaan Tempatan 1976
 4. Akta 172 – Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976
 5. Akta Perlindungan Varieti Baru 2004
 6. Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011

Kaedah

 1. Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Pengendali Kawalan Makhluk Perosak) 2004
 2. Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Pendaftaran) 2005
 3. Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Perlesenan Bagi Penjualan Dan Penyimpanan) 2007
 4. Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Pendaftaran) Pindaan 2008

Peraturan

 1. Peraturan Kuarantin Tumbuhan 1981 – English Version
 2. Peraturan-Peraturan Racun Makhluk Perosak (Iklan)
 3. Peraturan-Peraturan Racun Makhluk Perosak (Pelabelan)
 4. Perintah Racun Makhluk Perosak (Pengecualian) 2004
 5. Peraturan – Peraturan Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam (Permit, Perakuan, Pendaftaran dan Fi) 2009
 6. Peraturan – Peraturan Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam (Pusat Menyelamat) 2009

Garis Panduan

 1. Garis Panduan Keperluan Fitonisasi bagi Eksport Produk Hortikultur dari Malaysia Tahun 2018 – Phytosanitary (English Version)
 2. Garis Panduan Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Pengendali Kawalan Racun Perosak)
 3. Garis Panduan Pendaftaran Penganjur Kursus Penyediaan Peperiksaan Pemakai Dan Pembantu Pemakai Racun Makhluk Perosak
 4. Garis Panduan Pengimportan Balak, Kayu Bergergaji/Lumber/Kepingan-Kepingan Kayu dan Lain-Lain Artikel Kayu Yang Belum Dikilangkan
 5. Garis Panduan Kerjasama Awam-Swasta JPM
 6. Pekeliling EPU, Bilangan 2 Tahun 2009
 7. Pekeliling EPU, Bilangan 3 Tahun 2009
 8. Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat Jabatan Pertanian yang mula berkuatkuasa pada 31 Mei 2021

 

 99 Jumlah Pengunjung Laman Ini,  1 Jumlah Pengunjung Hari Ini