Makmal Bersepadu Wilayah Selatan

Pegawai Penghubung

Nama : Encik Ruslizam bin Mahani
No. Telefon : 07-7581292
No. Faks : 07-7581814
Emel : reslabah@yahoo.com, ruslizam@doa.gov.my
Jawatan : Pengarah (G48)
Alamat : Unit Makmal Bersepadu Wilayah Selatan, Bahagian Perkhidmatan Makmal, 86100 Kluang, Johor

Loading