Doktor Pokok

Apakah Klinik Pengembangan Doktor Pokok?

Klinik Pengembangan Doktor Pokok ialah :

 • Satu (1) tempat di mana orang ramai boleh menyalurkan dan menyelesaikan sebarang masalah berkaitan aktiviti pertanian.
 • Satu (1) tempat di mana pelanggan dapat bertemu dengan pakar-pakar bidang pertanian bagi mendapatkan sebarang maklumat pertanian.
 • Satu (1) program Jabatan Pertanian yang menawarkan perkhidmatan pengembangan pertanian sebagai teras perkhidmatannya.
 • Nama Klinik Pengembangan diberikan kepada tempat / kaunter yang menawarkan khidmat pengembangan pertanian, manakala nama Doktor Pokok pula merujuk kepada pegawai-pegawai Jabatan Pertanian yang memberikan khidmat nasihat serta kepakaran teknikal dan pengembangan pertanian.

Apakah Bidang Kepakaran Doktor Pokok?

Bidang-bidang kepakaran Doktor Pokok ialah : 

 • Diagnostik Masalah Tanaman
 • Khidmat Nasihat Amalan Pertanian Baik
 • Perundingan dan Pelaburan Pertanian
 • Kajian Daya Maju Projek Pertanian
 • Pembangunan Sumber Manusia
 • Kajian Kesesuaian dan Kesuburan Tanah
 • Remote Sensing dan Pemetaan Tanah
 • Pakej Teknologi Pelbagai Tanaman
 • Teknologi Kejuruteraan Pertanian
 • Teknologi Pengeluaran Benih Tanaman
 • Teknologi Pengeluaran Industri Asas Tani
 • Kawalan Perosak dan Penyakit Tanaman
 • Kawalan dan Persijilan Kualiti Tanaman
 • Kawalan Import dan Eksport Pertanian
 • Kawalan dan Aplikasi Racun Makhluk Perosak
 • Khidmat Analisa Makmal
 • Pemasaran Hasil Pertanian
 • Maklumat Statistik Pertanian

Apakah Aktiviti-Aktiviti Yang Dijalankan?

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan ialah : 

 • Memberi khidmat nasihat / bimbingan kepada pelanggan yang meliputi semua bidang kepakaran Doktor Pokok seperti khidmat nasihat pertanian, diagnostik masalah tanaman, analisa makmal, perundingan pelaburan pertanian dan sebagainya.
 • Menyelesaikan masalah-masalah teknikal dan pembangunan pertanian.
 • Memberi penerangan / penjelasan mengenai program-program Jabatan Pertanian dan program kerajaan yang lain.
 • Sebagai penghubung di antara pelanggan dengan kakitangan Jabatan Pertanian, unit / seksyen / bahagian / negeri-negeri, agensi lain atau badan-badan lain yang berkaitan.
 • Hebahan maklumat-maklumat pertanian terkini.

Di Mana Anda Boleh Mendapatkan Khidmat Doktor Pokok?

Anda boleh mendapatkan khidmat Doktor Pokok di : 

 • Ibu Pejabat Jabatan Pertanian Putrajaya
 • Jabatan Pertanian Negeri
 • Pejabat Pertanian Daerah
 • Pusat-Pusat Jabatan Pertanian yang berdekatan dengan anda
 • Kaunter bergerak ke kawasan-kawasan projek pertanian
Kaunter Klinik Pengembangan Di Ibu Pejabat Putrajaya, Negeri dan Daerah yang dibuka pada setiap hari bekerja.
Kaunter Bergerak Diadakan pada setiap 2 minggu sekali di kawasan-kawasan pertanian atau di pusat-pusat pertanian. Makluman akan dihebahkan dari masa ke semasa.
Kaunter Perkhidmatan On-Call Perkhidmatan On-Call ditawarkan setiap masa. Anda boleh menghubungi nombor “Hotline” yang disenaraikan ini : 
 • Putrajaya : 03-8870 3000
 • Johor : 07-235 5506/07
 • Melaka : 06-232 4318
 • Negeri Sembilan : 06-765 9760
 • Selangor : 03-5544 5440
 • Perak : 05-253 1452
 • Pulau Pinang : 04-537 2144
 • Kedah : 04-777 5000/03
 • Perlis : 04-938 4466
 • Pahang : 09-573 3133
 • Terengganu : 09-627 4191/89
 • Kelantan : 09-744 2400
 • WP Labuan : 087-408 513/14
Kaunter e-Khidmat Doktor Pokok Hantarkan pertanyaan anda ke emel :
drpokok@doa.gov.my

Pegawai Penghubung

Nama : Puan Zaiti Akmal binti Dahlan
No. Telefon : 07-2239395
No. Faks : 07-2239398
Emel : biosekurititumbuhan@johor.gov.my, zaitiakmal@yahoo.com
Jawatan : Pegawai Pertanian Kuasa Usaha (G52)
Alamat : Unit Biosekuriti Tumbuhan
  256 Jalan Abdul Samad
  80100 Johor Bahru, Johor

Pegawai Penghubung

Nama : KOSONG
No. Telefon : 07-2355550
No. Faks : 07-2355551
Emel : ukrp_johor@doa.gov.my, ukrpjhr@gmail.com
Jawatan : Pegawai Pertanian Kuasa Usaha (G44)
Alamat : Unit Kawalan Racun Perosak
  Aras 1, Pejabat Pertanian Daerah Johor Bahru
  Jalan Taruka, Larkin, 80350 Johor Bahru, Johor

 107 Jumlah Pengunjung Laman Ini,  1 Jumlah Pengunjung Hari Ini