Carta Organisasi

Pengurusan Tertinggi

Pengarah Pertanian Negeri Johor
Timbalan Pengarah Pertanian (Pembangunan)
Timbalan Pengarah Pertanian (Operasi)
Ketua Bahagian Perancangan Strategik
Ketua Bahagian Pembangunan Industri Tanaman
Ketua Bahagian Pengesanan & Penilaian
Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan
Ketua Bahagian Pengembangan
Ketua Bahagian Industri Asas Tani & PKJ

Carta Organisasi

Carta Organisasi
Update Terkini : 16 Mac 2021