Carta Organisasi

Pengurusan Tertinggi

Pengarah Pertanian Negeri Johor
Timbalan Pengarah Pertanian (Pembangunan)
Timbalan Pengarah Pertanian (Operasi)
Ketua Bahagian Pengembangan
Ketua Bahagian Perancangan Strategik
Ketua Bahagian Pengesanan & Penilaian

Carta Organisasi

Carta Organisasi
Sehingga Disember 2019