Kursus Petani & Usahawan

Pengenalan

Jabatan Pertanian bertanggungjawab dalam pemindahan teknologi tanaman kepada pelanggan melalui khidmat pengembangan. Setiap usaha pengembangan teknologi ditumpukan ke arah meningkatkan pendapatan pelanggan yang bergiat dalam bidang pertanian dengan memberi penekanan terhadap bimbingan dan latihan untuk meningkatkan kemahiran usahawan tani dalam bidang teknikal pertanian, keusahawanan dan pengurusan ladang. Khidmat Pengembangan adalah untuk membangunkan keupayaan pelanggan khasnya petani, pengusaha dan belia menjadi masyarakat usahawan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi serta bersikap positif dalam mengamalkan teknologi moden bagi meningkatkan produktiviti dan bermutu, mesra alam dan selamat dimakan serta menyumbang kepada peningkatan pendapatan daripada bidang pertanian.

Objektif

  • Meningkatkan pendapatan petani
  • Meningkatkan kepakaran teknikal pertanian
  • Mengurangkan kos pengeluaran pertanian
  • Mengamalkan teknologi teknologi moden bagi meningkatkan produktiviti dan produk bermutu, mersa alam dan selamat dimakan.

Pegawai Penghubung

Nama : Haji Mohamad bin Kasmuri
No. Telefon : 07-2666709
No. Faks : 07-2661256
Emel : mohamad.kasmuri@johor.gov.my
Jawatan : Penolong Pegawai Pertanian (G36)

 

 331 Jumlah Pengunjung Laman Ini,  1 Jumlah Pengunjung Hari Ini