Permohonan Rawatan Bahan Pembungkus

Permohonan Rawatan Bahan Pembungkus Diperbuat Dari Kayu (Wood Packaging Material)

Bahagian Biosekuriti Tumbuhan (BBT) Jabatan Pertanian adalah bertanggungjawab dalam menguatkuasakan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 dan Peraturan-Peraturan Kuarantin Tumbuhan 1981 yang bertujuan menghalang kemasukan perosak dan membasmi perosak yang berada di dalam negara.

Pewasapan adalah satu (1) kaedah rawatan dengan melepaskan racun amat berbahaya dalam bentuk gas di dalam ruang tertutup pada kadar dan tempoh tertentu untuk membunuh perosak yang dituju. Ianya merupakan kaedah yang amat berbahaya jika tidak dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan.

Sehubungan dengan itu, Skim Perakuan Pensijilan Pewasapan Malaysia (MAFAS) telah diwujudkan oleh Jabatan Pertanian untuk memastikan semua syarikat pewasapan menjalankan pewasapan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Setiap syarikat yang ingin menjalankan kerja-kerja rawatan bahan kayu pembungkus (wood packaging material – WPM) dan rawatan kuarantin melalui kaedah pewasapan menggunakan gas methyl bromide perlu diakreditasi di bawah Skim Perakuan Pensijilan Pewasapan Malaysia kelolaan Jabatan Pertanian yang dipertanggungjawabkan oleh International Plant Protection Convention (IPPC) di bawah International Standard of Phytosanitary Measures (ISPM) 15 untuk mentauliahkan syarikat-syarikat berkelayakan menjalankan kerja-kerja pewasapan tersebut. 

Pegawai Penghubung

Nama : Puan Zaiti Akmal binti Dahlan
No. Telefon : 07-2239395
No. Faks : 07-2239398
Emel : biosekurititumbuhan@johor.gov.my, zaitiakmal@yahoo.com
Jawatan : Pegawai Pertanian Kuasa Usaha (G52)
Alamat : 256, Jalan Abdul Samad, 80100 Johor Bahru, Johor

 45 Jumlah Pengunjung Laman Ini,  1 Jumlah Pengunjung Hari Ini