Siti Ngaisah Surono

Siti Ngaisah Surono

Siti Ngaisah Surono

  • No. Sijil: -

Maklumat Usahawan

Nama : Siti Ngaisah Surono
Alamat : Kg. Parit Betak, Pontian
Keluasan Ladang : 0.4 Hektar
Jenis Tanaman : Cendawan Tiram Kelabu
Tarikh Ladang Dipersijilkan: : Mei 2018 (pembaharuan)
Sijil Disahkan Laku Sehingga : –
Agen Pengembangan Tanaman (APT) : Encik Nuh Ishak