Nasikin bin Jasman

Nasikin bin Jasman

Nasikin bin Jasman

  • No. Sijil: myGAP.15.0709/C-3565

Maklumat Usahawan

Nama : Nasikin bin Jasman
Alamat : Lot 4343, TL 27, Kg. Parit Kemin, Ayer Hitam Batu 16, Muar
Keluasan Ladang : 2.63 Hektar
Jenis Tanaman : Nanas
Tarikh Ladang Dipersijilkan: : 27 April 2018
Sijil Disahkan Laku Sehingga : 31 Mei 2020
Agen Pengembangan Tanaman (APT) : Encik Muhammad Nur Rahhim bin Zailan