Liau Wei Xiang

Liau Wei Xiang

Liau Wei Xiang

  • No. Sijil: myGAP.16.0709/J-3578

Maklumat Usahawan

Nama : Liau Wei Xiang
Alamat : Lot 6339, 6340, 6341, 8627, 8628, Muda Jaya, Jorak, Muar
Keluasan Ladang : 16.47 Hektar
Jenis Tanaman : Durian
Tarikh Ladang Dipersijilkan: : 27 April 2018
Sijil Disahkan Laku Sehingga : 31 Mei 2020
Agen Pengembangan Tanaman (APT) : Encik Muhammad Kamal Alif bin Jaafar