Contact Info
Phone: 07-2666712
Puan Ruzilah binti Ya’acob
Ketua Bahagian Industri Asas Tani & PKJ