Mesyuarat Post Exco Kali Ke-15

Mesyuarat Post Exco Kali Ke-15

Mesyuarat Post Exco Kali Ke-15

ISKANDAR PUTERI, 12 Februari – Jabatan Pertanian Negeri Johor telah dipilih sebagai tuan rumah bagi Mesyuarat Post Exco Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam, Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Johor kali ke-15 hari ini. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam, Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Johor, YB Tuan Haji Tosrin bin Jarvanthi, mesyuarat yang diadakan ini adalah salah satu usaha yang dilakukan bagi merapatkan saf perhubungan serta mewujudkan satu pasukan kerja yang lebih proaktif dan berkesan untuk jabatan di bawah portfolio ini.

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

 1. Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)
 2. Jabatan Agama Islam Negeri
 3. Majlis Agama Islam Negeri Johor
 4. Jabatan Mufti Negeri
 5. Jabatan Kehakiman Syariah
 6. Sekolah-Sekolah Agama Di Bawah Jabatan Agama Islam Negeri
 7. Marsah
 8. Tadika Agama Johor (TAJ)
 9. Perbadanan Islam Johor
 10. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 11. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) Zon Selatan
 12. Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran Negeri Johor
 13. Lembaga Tabung Haji
 14. Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Johor (Pengairan Dalam Kawasan Pertanian)
 15. Jabatan Pertanian Negeri Johor
 16. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
 17. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) Negeri Johor
 18. Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
 19. Lembaga Pemasaran Pertanian Persektuan (FAMA)
 20. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Johor
 21. Lembaga Getah Malaysia Wilayah Selatan
 22. Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) Negeri Johor
 23. Lembaga Padi dan Beras Malaysia (BERNAS)
 24. Lembaga Lada Malaysia Negeri Johor
 25. Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia
 26. Lembaga Pendaftaran dan Pelesenan Minyak Kelapa Sawit (PORLA) Wilayah Selatan
 27. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Negeri Johor
 28. Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)
 29. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA Wilayah Negeri Johor)
 30. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA Berhad Negeri Johor)
 31. AgroBank Johor
 32. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Johor
 33. Jabatan Perikanan Negeri Johor
 34. Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) Negeri Johor
 35. Jabatan Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Negeri Johor (JKLW)
 36. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Negeri Johor
 37. Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK)
 38. Majlis Amanah Rakyat (MARA) Negeri Johor
 39. Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor (J.Biotech)
 40. Lembaga Koko Malaysia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares