Laman Utama

Pautan Capaian Sistem Kerajaan

Sistem Untuk Orang Awam

Sistem Perlesenan Lembaga Makhluk Perosak

Sistem MyPhyto

Sistem Geotanih

Sistem Maklumat Racun Makhluk Perosak

Senarai Racun Makhluk Perosak Berdaftar
Sistem Geotanaman
(Daftar Petani / Pemborong /
Kedai Baja / Racun / Input Pertanian)

Sistem MyPesticide

Sistem Untuk Kakitangan

Sistem AgrIS Geoportal
(Local Intranet)

Emel Rasmi Kerajaan Johor

Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia
Sistem Geotanaman

Sistem MyGap

Portal iSpeks

Sistem Aplikasi


iOS (AppStore)


GooglePlay


Aplikasi DR.LADA


iOS (AppStore)


GooglePlay


Aplikasi 100 Tips Tanaman


iOS (AppStore)


GooglePlay


Aplikasi AgriMaths


iOS (AppStore)


GooglePlay


Aplikasi NutriLada

Maklumat Awam

Borang Bancian Kerosakan / Kerugian

Akibat Bencana Alam Di Negeri Johor Tahun 2023

Maklumat Tender / Sebutharga

Jabatan Pertanian Negeri Johor

Booklet Statistik Tanaman

Sub-sektor Tanaman Makanan Tahun 2023

Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat

Jabatan Pertanian yang mula berkuatkuasa 31 Mei 2021.

TV Pertanian Johor