Laman Utama

Pautan Capaian Sistem Kerajaan

Sistem Agris Geoportal

Sistem Geotanaman

Sistem MyGap

Sistem Geotanih

Sistem Profil Latihan

Sistem Hrmis 2.0

Maklumat Tender / Sebutharga

Jabatan Pertanian Negeri Johor

Muat Turun Disini

Tender / Sebutharga Jabatan Pertanian Negeri Johor
Klik Disni

Borang Bancian Kerosakan / Kerugian

Akibat Bencana Alam Di Negeri Johor Tahun 2023

Borang Bancian Kerosakan / Kerugian

Hubungi Bilik Gerakan Jabatan Pertanian Negeri Johor di talian 07 266 6706 dan 07 266 6730 dan Pejabat Pertanian Daerah berdekatan bagi mendapatkan maklumat berkaitan
Klik Disni

Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat

Berdasarkan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR) Jabatan Pertanian Bilangan 2 Tahun 2021 yang diadakan pada 23 Julai 2021, Unit Integriti memaklumkan Jabatan Pertanian telah mengeluarkan Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat Jabatan Pertanian yang mula berkuatkuasa pada 31 Mei 2021.

Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat

Sehubungan dengan itu, Ketua Pengarah Pertanian telah meminta agar semua Bahagian dan Jabatan Pertanian Negeri menghebah dan mewara-warakan Polisi berkenaan kepada semua pegawai dan kakitangan masing-masing untuk difahami dan dijadikan rujukan.
Klik Disni