Tender & Sebut Harga 2019

Tawaran Sebut Harga 2019 (Negeri)

BIL TAJUK SEBUT HARGA STATUS DOKUMEN BERKAITAN
1.

​JPNJ(S)1/2019(N) : Membekal peralatan dan tenaga kerja bagi kerja-kerja pengubahsuaian pejabat Jabatan Pertanian Negeri Johor

Tarikh Tutup: 25 Februari 2019
2.

​JPNJ(S)2/2019(N) : Membekal dan menghantar Jentera Berat - Pertanian beserta kelengkapan 'Rotashlasasher' ke Unit Kejuruteraan Pertanian Ayer Hitam

  1. Satu (1) Unit Traktor 4WD (Berkuasa 50-60 Hp)
  2. Satu (1) Unit Rotashlasasher
Tarikh Tutup: 25 Februari 2019
3.

JPNJ(S)3/2019(N) : Perkhidmatan dan pembekalan keperluan untuk Karnival Ekspo Tani Negeri Johor bertempat di Dataran Pontian pada 26/4/2019 hingga 28/4/2019

Tarikh Tutup: 10 April 2019
4.

JPNJ(S)5/2019(N) : Membekal dan menghantar pallet plastik kepada seluruh Pejabat Pertanian Daerah dan loksi projek pertanian yang terlibat di dalam Negeri Johor bagi tempoh dua (2) tahun

Tarikh Tutup: 7 Mei 2019
5.

JPNJ(S)6/2019(N) : Membekal dan menghantar dan mengujicuba dengan sempurna rak besi dan sangkar kitar semula kepada seluruh Pejabat Pertanian Daerah serta ke lokasi projek pertanian yang terlibat di dalam Negeri Johor bagi tempoh dua (2) tahun

Tarikh Tutup: 7 Mei 2019
6.

JPNJ(S)7/2019(N) : Membekal dan menghantar dengan sempurna set keselamatan (PPE) dan peti kecemasan bersama kelengkapannya kepada seluruh Pejabat Pertanian Daerah serta ke lokasi projek pertanian yang terlibat di dalam Negeri Johor bagi tempoh dua (2) tahun

Tarikh Tutup: 7 Mei 2019

 

Tawaran Sebut Harga 2019 (Industri Asas Tani & Printis Keusahawanan Johor)

BIL TAJUK SEBUT HARGA STATUS DOKUMEN BERKAITAN
1.

​JPNJ(S)IAT/PKJ:01/2019 : Promosi produk bagi memperkukuh pemasaran dan rangkaian global

Tarikh Tutup: 28 Februari 2019
2.

JPNJ(S)IAT/PKJ:02/2019 : Kerja-kerja membina dan menyiapkan bangunan bengkel IAT berukuran 20'x20'x12' sebanyak 7 unit (Rujuk Lampiran 1) Jabatan Pertanian Negeri Johor

Syarat: Gred G2: Kategori B - B04 (Pengkhususan yang berkaitan dengan kerja)

Tarikh Tutup: 7 April 2019
3.

JPNJ(S)IAT/PKJ:03/2019 : Kerja-kerja menaiktaraf bangunan sedia ada berukuran 20'x15' dan 40'x30' serta kerja-kerja yang berkaitan.

Tarikh Tutup: 10 April 2019
 

 

 

 


 

Last updated on Tuesday, 23 April 2019 - 11:32am