Visi dan Misi Jabatan Pertanian

VISI JABATAN PERTANIAN 

  • Ke arah mewujudkan industri pertanian yang berdaya saing , pengeluaran produk berkualiti, selamat dan mesra alam serta berorientasi eksport.

MISI JABATAN PERTANIAN

  • Memberi perkhidmatan berkualiti dan berkesan kepada pengusaha-pengusaha pertanian melalui pengamalan teknologi terkini dan khidmat regulatori pertanian untuk meningkatkan daya pengeluaran serta memastikan keselamatan sektor pertanian negara.

PERKHIDMATAN TERAS

  • Memberi khidmat pengembangan pertanian dalam pengeluaran bahan yang mencukupi, berkualiti dan selamat dimakan.
  • Menguatkuasa akta-akta yang menjaga keselamatan, kualiti dan melindungi industri pertanian negara dari ancaman perosak dan penyakit luar serta memudahkan perdagangan antarabangsa.

MISI PERKHIDMTAN PELANGGAN

"ANDA KAMI UTAMAKAN"

Share This:
Last updated on Sunday, 19 March 2017 - 3:19pm