Unit Pengurusan & Pemuliharaan Sumber Tanah

PEGAWAI PENGHUBUNG
Nama : Puan Hajah Norzita binti Hashim
No. Telefon : 07-7581031
No. Faks : 07-7581388
Emel : uppstah@johor.gov.my, norzita.hashim@johor.gov.my
Jawatan : Pegawai Pertanian Kuasa Usaha (G52)
Alamat : Pusat Pertanian Ayer Hitam, 86100 Ayer Hitam, Johor
Share This:
Last updated on Monday, 11 February 2019 - 9:34am