Makmal Bersepadu Wilayah Selatan

PEGAWAI PENGHUBUNG
Nama : Encik Ruslizam bin Mahani (Menanggung)
No. Telefon : 07-7581292
No. Faks : -
Emel : reslabah@yahoo.com, ruslizam@doa.gov.my
Jawatan : Pengarah (G48)
Alamat : -
Share This:
Last updated on Monday, 11 February 2019 - 10:52am