Bahagian Perintis Keusahawanan Johor

PEGAWAI PENGHUBUNG

Nama : Encik Mohamad Mustapid bin Mohamad
No. Telefon : 07-2666732
No. Faks : 07-2661256
Emel : mustapid@johor.gov.my
Jawatan : Pegawai Teknologi Makanan (C41)
Share This:
Last updated on Monday, 11 February 2019 - 11:10am