Bahagian Pembangunan Sumber Manusia

PEGAWAI PENGHUBUNG

Nama : Encik Md Fuad bin Minhaj
No. Telefon : 07-2666709
No. Faks : 07-2661256
Emel : fuad.minhat@johor.gov.my
Jawatan : Penolong Pegawai Pertanian (G36)
Share This:
Last updated on Tuesday, 17 October 2017 - 1:12pm