Bahagian Pembangunan Industri Tanaman

PEGAWAI PENGHUBUNG

Nama : Tuan Haji Mohamad bin Kasmuri (Menanggung)
No. Telefon : 07-2666712
No. Faks : 07-2661256
Emel : mohamad.kasmuri@johor.gov.my
Jawatan : Penolong Pegawai Pertanian (G40)
Share This:
Last updated on Monday, 11 February 2019 - 11:08am