Akta / Kaedah / Peraturan / Garis Panduan

AKTA

 1. Akta Racun Makhluk Perosak 1974 - English Version
 2. Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 - English Version
 3. Akta 171 - Akta Kerajaan Tempatan 1976
 4. Akta 172 - Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976
 5. Akta Perlindungan Varieti Baru 2004

KAEDAH

 1. Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Pendaftaran) 2005
 2. Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Pendaftaran) Pindaan 2008
 3. Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Perlesenan Bagi Penjualan Dan Penyimpanan) 2007
 4. Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Pengendali Kawalan Makhluk Perosak) 2004

PERATURAN

 1. Peraturan Kuarantin Tumbuhan 1981 - English Version
 2. Peraturan-Peraturan Racun Makhluk Perosak (Iklan)
 3. Peraturan-Peraturan Racun Makhluk Perosak (Pelabelan)
 4. Perintah Racun Makhluk Perosak (Pengecualian) 2004
 5. Peraturan - Peraturan Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam (Permit, Perakuan, Pendaftaran dan Fi) 2009
 6. Peraturan - Peraturan Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam (Pusat Menyelamat) 2009

GARIS PANDUAN

 1. Garis Panduan Keperluan Fitonisasi bagi Eksport Produk Hortikultur dari Malaysia Tahun 2018 - Phytosanitary (English Version)
 2. Garis Panduan Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Pengendali Kawalan Racun Perosak)
 3. Garis Panduan Pendaftaran Penganjur Kursus Penyediaan Peperiksaan Pemakai Dan Pembantu Pemakai Racun Makhluk Perosak
 4. Garis Panduan Pengimportan Balak, Kayu Bergergaji/Lumber/Kepingan-Kepingan Kayu dan Lain-Lain Artikel Kayu Yang Belum Dikilangkan
 5. Garis Panduan Pertama Penyediaan Rancangan Malaysia Kesepuluh, 2011 - 2015 : Prospek Ekonomi Dan Hala Tuju Strategik
 6. Garis Panduan Kedua Rancangan Malaysia Kesepuluh, 2011 - 2012 : Penyediaan Pelan Pelaburan Sektor Awam
 7. Garis Panduan Kerjasama Awam-Swasta JPM
 8. Pekeliling EPU, Bilangan 2 Tahun 2009
 9. Pekeliling EPU, Bilangan 3 Tahun 2009
Share This:
Last updated on Sunday, 04 November 2018 - 4:05pm