Borang Pelanggan

PELANGGAN
Bil Perkara Nama Borang
1. Permohonan Pendaftaran Ladang Untuk Eksport Borang LE-vii (2014)
2. Permohonan Pendaftaran Fasiliti Pemprosesan / Pembungkusan Untuk Eksport Borang FPPE-vii (2014)
3. Permohonan untuk menduduki peperiksaan pemakai racun makhluk perosak Borang A1 (Subkaedah 5(4))
4. Permohonan untuk menduduki peperiksaan pembantu pemakai racun makhluk perosak Borang A2 (Subkaedah 5(4))
5. Permohonan / Pembaharuan untuk lesen pengendali  kawalan makhluk perosak Borang B (Subkaedah 6(2), 10(1) dan 10(2))
6. Permohonan / Pembaharuan untuk lesen pemakai racun  makhluk perosak Borang D (Subkaedah 7(2), 10(1) dan 10(2))
7. Permohonan / Pembaharuan untuk lesen pembantu pemakai racun makhluk perosak Borang F (Subkaedah 8(2), 10(1) dan 10(2))
8. Permohonan bagi mendapat / membaharui lesen untuk menjual / menyimpan racun makhluk perosak untuk dijual Borang A (Kaedah 4)
9. Permohonan bagi salinan lesen untuk menjual / lesen untuk menyimpan racun makhluk perosak untuk di jual Borang untuk dapatkan Salinan Lesen Untuk Menjual / Lesen Untuk Menyimpan Racun Makhluk Perosak Untuk Dijual
10. Permohonan pembelian racun makhluk perosak terkawal (kegunaan Ladang)

Borang Pembelian Racun Makhluk Perosak Terkawal (Kegunaan Ladang)

Borang Pembelian Racun Makhluk Perosak Terkawal Kegunaan Ladang (Paraquat Dichloride)

11. Permohonan pembelian racun makhluk perosak terkawal (Penambahan stok) Borang Pembelian Racun Makhluk Perosak Terkawal (Tambah Stok)
12. Permohonan bagi mendapat suatu permit untuk  mengimport racun makhluk perosak bagi maksud-maksud pelajaran atau penyelidikan Borang A (Kaedah 3)
13. Permohonan bagi kelulusan iklan racun makhluk perosak Borang A (Subperaturan 4(1))
14. Permohonan untuk pendaftaran / pendaftaran semula racun makhluk perosak Borang A (Subkaedah 2(1))
15. Permohonan permit untuk mengimport bahan pertanian EP-4A
16. Permohonan bagi perakuan Fitosanitasi PQ 9
17. Permohonan untuk Permit CITES PQ 10
18. Borang Permohonan Surat Kebenaran Khas Bagi Menyimpan Spesies Terjadual Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam 2008 (Akta 686) Borang Mohon SKK
19. Permohonan untuk Pendaftaran / Pembaharuan Akreditasi Skim Perakuan Pensijilan Pewasapan Malaysia (SPPP) Borang JPSPP-01(MAFAS)
20. Permohonan Pendaftaran Nombor Kawalan Rawatan Wood Packaging Material WPM-1
21. Pengesahan operasi pewasapan menggunakan Methyl Bromide PQ21
22. Mengimport Baja Organik/ Mikroorganisma/ Bahan Yang Mengandungi Mikroorganisma Borang Maklumat Baja Organik, Mikroorganisma dan Bahan Yang Mengandungi Mikroorganisma (MOBO)(English Version)
23. Permohonan lesen hak cipta / membeli dokumen geospatial terperingkat (Borang PPNM-1(Pind. 1/2008)
24. Permohonan untuk khidmat analisis air Borang Permohonan Analisis Air
25. Permohonan untuk khidmat analisis daun / hasil tanaman Borang Permohonan Analisis Daun / Hasil Tanaman
26. Permohonan untuk khidmat analisis tanah Borang Permohonan Analisis Tanah
27. Permohonan untuk khidmat analisis baja Borang Permohonan Analisis Baja
28. Permohonan sebagai skim pengesahan benih padi (SAP1)
29. Permohonan pendaftar ladang benih skim pengesahan benih padi (SAP2)
30. Memastikan ladang benih dan tanaman mematuhi piawaian minimum ladang yang ditetapkan. (SAP3a) (SAP3b)
31. Memastikan loji pemprosesan mempunyai peralatan yang bersesuai dan sedia untuk beroperasi. (SAP4)
32. Memastikan hasil yang dituai dari lot ladang yang disahkan sahaja. (SAP5)
33. Memastikan traceability benih padi mentah (SAP6a) (SAP6b)
34. Memastikan sampel diambil mengikut prosedur yang ditetapkan. (SAP7)
35. Memastikan benih memenuhi piawaian minimum biji benih yang ditetapkan. (SAP8)
36. Memastikan benih padi disimpan dalam keadaan yang baik dan teratur serta mudah dikesan. (SAP9)
37. Memastikan hanya lot benih yang mematuhi piawaian minimum mendapat surat akuan. (SAP10)
38. Memastikan pencetakan label mematuhi speksifikasi yang ditetapkan. (SAP11)
39. Permohonan untuk mengikuti Program Inkubator Usahawan Belia Tani Borang Permohonan Mengikuti Program Inkubator Usahawan Belia Tani (Bidang Tanaman) Jabatan Pertanian
40. Permohonan untuk merekodkan maklumat pelanggan Jabatan Pertanian. Borang Pendaftaran Petani
41. Permohonan kursus keusahawanan kemahiran pemprosesan makanan di Pusat Bimbingan Usahawan Jabatan Borang Permohonan Kursus di Pusat Bimbingan Usahawan
42. Permohonan mendapatkan persijilan ladang (SOM) oleh pengusaha/petani. Borang Permohonan SOM (Skim Organik Malaysia)
43. Permohonan mendapatkan persijilan ladang (MyGAP) oleh pengusaha/petani. Borang Permohonan MyGAP (Skim Amalan Ladang Baik Malaysia)
44. Permohonan mendapatkan Permit Import secara elektronik melalui ePermit Prosedur Mohon Permit Import
45. Permohonan Dan Siasatan Pengimportan Kelapa Tua Biji Borang Permohonan Kelulusan Mengimport Kelapa Tua Biji
46. Permohonan Dan Siasatan Pengimportan Biji Kopi Mentah Borang Permohonan Kelulusan Mengimport Biji Kopi Mentah
47. Permohonan Dan Siasatan Pengimportan Kobis Bulat Borang Permohonan Kelulusan Mengimport Kobis Bulat

 

Last updated on Tuesday, 06 February 2018 - 12:44pm