Sawah Kesang Tasek

Lawatan AOD ke PB Sawah Kesang Tasek. Variety tanaman Mardi Sempadan 303.

Keluasan : 0.408 (test plot )
Tuaian pada : 8/2/2019

Share This:
Last updated on Thursday, 31 January 2019 - 11:47am