Peluang Pelaburan dalam Sektor Pertanian

Sektor pertanian bukanlah satu bidang yang baru. Sejajar dengan keperluan dan kebergantungan kepada makanan penduduk dunia, sektor ini terus berkembang. Senario sektor pertanian ini perlu dicorakkan supaya ianya menjadi lebih dinamik. Daripada kedudukan sebagai pengeluar agro-makanan sehinggalah kepada penyelidikan untuk menghasilkan makanan yang boleh ditanam di angkasa lepas. Perkara yang mustahil pada masa kini mungkin boleh menjadi kenyataan pada 1000 tahun akan datang.

Oleh itu, satu persatu peluang pelaburan dalam bidang pertanian muncul mewarnai industri. Penglibatan belia dalam sektor ini juga menjadikan pertanian sebagai sebuah sektor yang semakin berdaya saing, semakin berkembang malah menjadi trending dengan adanya media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya menjadi platform promosi, pengiklanan dan online business. Golongan muda tidak lagi malu untuk menceburi bidang ini malah menjadikan ia pilihan kerjaya utama, walaupun ada diantaranya adalah graduan dari universiti dalam dan luar negara. Malah, bidang ini turut menjadi pilihan oleh para professional memandangkan kepada potensi sektor dan rasa tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia bagi menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat dimakan selain daripada meningkatkan sumbangan kepada pendapatan negara.  

Ini melibatkan keseluruhan rantaian pengeluaran makanan, melibatkan benih  tanaman yang berkualiti, input-input pertanian, teknologi terkini, logistik, mekanisasi, penyelidikan terutamanya dalam bidang farmaseutikal, pemprosesan termasuk makanan ternakan, agropelancongan, pemasaran atas talian, dan banyak lagi.

Syarikat-syarikat swasta bukan pertanian juga turut menceburi serta membangunkan dan memeriahkan lagi sektor pertanian negara.  Ini secara tidak langsung memberi gambaran bahawa sektor pertanian mempunyai peluang dan potensi yang amat luas dan menguntungkan. Penglibatan syarikat-syarikat ini bermula dengan membuka kawasan pertanian baru dan seterusnya menjadi anchor company yang samaada secara menaungi pengusaha-pengusaha kecil pertanian, ataupun memilih skala perniagaan yang lebih besar contohnya salah satu syarikat pelaburan hartanah terkemuka negara yang mengusaha tanaman mangga dan pitaya.

Selain itu, ia mewujudkan peluang baru untuk graduan IT yang berminat untuk mencipta lebih banyak aplikasi pertanian, kalkulator pertanian, aplikasi kalender tanaman, 

dan pelbagai jenis aplikasi yang boleh dimanfaatkan oleh pengguna di luar sana. Penduduk kota yang berminat dalam pertanian juga mempunyai peluang untuk bertani secara vertical farming, veggie factory, mini hydroponic, atau boleh sahaja mula menanam dalam bekas-bekas  kecil, botol-botol minuman yang dibuang, atau apa sahaja alat yang boleh diguna semula. Ia boleh dimulakan sebagai hobi, seterusnya sebagai langkah berjimat cermat, kemudian ia boleh menjadi sumber pendapatan! Tambahan pula, kombinasi 3R (Reduce, Reuse and Recycle) untuk menjimatkan kos dan DIY (Do It Yourself) membuatkan kita lebih berkreativiti, dan aktiviti ini boleh dijadikan pilihan masa lapang bersama keluarga dan anak-anak. Ia salah juga satu alternatif untuk menanam minat anak-anak dalam bidang pertanian di samping menyediakan pelapis tani negara pada masa akan datang.

 “Pertanian adalah perniagaan”. Andalah penyambung legasi pertanian negara. Malaysia mampu menjadi pengeluar utama dunia bagi komoditi-komoditi pertanian tertentu dengan usaha sama kita semua. Untuk sebarang pertanyaan, perkongsian maklumat dan idea, atau cadangan inovasi yang ingin anda bangunkan, anda boleh menghubungi Pejabat Pertanian Daerah yang berdekatan, atau boleh melayari website Jabatan Pertanian di www. doa.gov.my untuk maklumat lanjut.

Sumber: Blog Jabatan Pertanian Malaysia (pautan)

Share This:
Last updated on Tuesday, 08 January 2019 - 7:41am