Pencapaian Piagam Pelanggan

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018

BIL BULAN
1 Pencapaian Piagam Pelanggan 2018 (Oktober - Disember)
2 Pencapaian Piagam Pelanggan 2018 (Julai - September)
3 Pencapaian Piagam Pelanggan 2018 (Januari - Jun)
   

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2017 

BIL BULAN
1 Pencapaian Piagam Pelanggan 2017 (Oktober - Disember)
2 Pencapaian Piagam Pelanggan 2017 (Julai - September)
3 Pencapaian Piagam Pelanggan 2017 (April - Jun)
4 Pencapaian Piagam Pelanggan 2017 (Januari - Mac)

** Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan akan dikemaskini setiap 3 bulan

Share This:
Last updated on Thursday, 19 July 2018 - 11:47am